© L.A.W.V.VIA-VIA

De eerste helft van de maand augustus zijn de weersomstandigheden niet echt zomers en het regent voortdurend pijpenstelen. Zo erg zelfs in het kader van de Midzomeraktiviteiten de wandeling van de Seniorenvereniging Loon op Zand een week moet worden uitgesteld. Bovendien zijn ook de “vaste mannen” met vakantie naar zonnigere oorden. Een wandelpauze dus! Pas tegen het einde van augustus als iedereen weer veilig thuis is, wordt het weer gelukkig beter. Nu maar gauw een wandeling plannen. Charles belt Hans en Wil en zo wordt besloten op 24 augustus nog een dagje op pad te gaan.

Charles heeft voor deze wandeldag een rondwandeling uitgezet door het Landgoed Gorp en Roovert ten zuiden van Goirle. Vertrekpunt wordt de in april geopende Natuurpoort Hoeve Roovertsche Leij. Hij maakt voor de groot deel van de route gebruik van zijn archief om bepaalde nieuwe stukken te ontdekken en deze te gebruiken voor een nieuwe wandelroute van ongeveer 14 kilometer door dit gebied van Gorp en Roovert. Een centrale plaats neemt hier het beekdal van de Roovertsche Leij in. De rondwandeling kan dan na een kritische test een plaats krijgen in de wandelgids van Midden Brabant, welke in de loop van 2017 zal verschijnen bij Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig.

© L.A.W.V.VIA-VIA

Omdat het voor Hans, Wil en Charles een relatief korte wandeling is, rijden we rond de klok van 9.00 uur naar het vertrekpunt net buiten Goirle aan de doorgaande weg naar Poppel. Het parkeerterrein van Hoeve Roovertsche Leij aan het Gorps Baantje is startpunt van onze rondwandeling. De Natuurpoort Hoeve Roovertsche Leij is één van de dertig Brabantse Natuurpoorten en is gelegen in het prachtige natuurlandschap Landgoed Gorp en Roovert van de Familie Van Puijenbroek tegen de Belgische grens aan. De boerderij met horeca is gevestigd is een nieuw gebouw, maar volledig opgetrokken in oude stijl volgens de richtlijnen uit een historisch boerderijenboek. Als Brabantse Natuurpoort dient de locatie tevens als informatiepunt van het Brabants Landschap en dit is te herkennen aan de vier meter hoge ijzeren sleutel aan de ingang van het parkeerterrein.

Vanaf de parkeerplaats vertrekken we linksaf langs de bosrand over het Gorps Baantje. We passeren KNP64 en wandelen langs het Klimbos van Rocks ’n River tot aan het eerste pad naar links. Achter de afsluitbalk volgen we het onverharde pad met de bocht naar rechts langs enkele solitaire bomen aan de linkerkant tot we de bosrand bereiken. Het pad rechtuit volgend passeren we het bruggetje aan de rechterzijde bij KNP68. Verderop gaat de route over de betonnen brug van de Roovertsche Leij en we slaan dan direct rechtsaf bij KNP67. We staan hier aan de zuidzijde van het buurtschap Breehees, dat voor het eerst vermeld wordt in een document van 1419. De naam moet duiden op een aaneengesloten reeks van heesgronden. Onder "hees" wordt verstaan: een met kreupelhout begroeid stuk grond, dat bij hoog water onderliep en "bree" of "breed" slaat op het oppervlak. Dit komt door het water van de Roovertsche Leij, die door het gehucht stoomt. Omdat Breehees oostelijk van dit stroompje gelegen is behoort het tot Hilvarenbeekse grond en dit betekent dat het kerkelijk gezien vóór 1880 tot de parochie Hilvarenbeek behoord heeft.

© L.A.W.V.VIA-VIA

Wij volgen de oever van de meanderende Roovertsche Leij, die hier beeldbepalend is en kronkelend door het bos zijn weg zoekt. Er liggen een reeks intieme bosweitjes, omzoomd door zware zomereiken. In de steile, geërodeerde buitenbochten broedt de ijsvogel. De binnenbochten gaan over in zandige, slibrijke strandjes. Het beekbegeleidend bos is biologisch het rijkst en kent een afwisselende broedvogelbevolking. Wij lopen stroomopwaarts en negeren de paden aan de linkerzijde. Even verderop zien we aan de overzijde van de kronkelende Roovertsche Leij, verscholen in het bos, de langgevelboerderij de Nieuwe Hoef uit 1641, de plaats waar vroeger de tiend werd geheven door de landeigenaar en waarin nu een partycentrum gevestigd is. We blijven de groengele markering van het wandelroutenetwerk volgen tot op het punt waar het landschap zich opent en we aan een akker komen. Hier op de kruising van paden bij de bermpaal, waar de groengele en roodgele markering naar links verwijst, wandelen we rechtuit langs de bosrand met de akker aan onze linkerzijde. Het onverharde pad maakt een ruime bocht naar links en komt aan de achterzijde van een boerenschuur van het boerderijcomplex van Groot Hoef.

Zo komen we op Gorp en wandelen bij KNP93 naar links voorbij aan het Landhuis De Leenhof. In de 17e eeuw is al sprake van dit huis op Gorp, genaamd "de Montenshoeve" en in de 18e eeuw "Leenhofke op Gorp". Volgens de overlevering zou op deze Kempische boerderij met torentje taalgeleerde, humanist en lijfarts van de zusters van Karel V, Johannes Goropius Becanus (1519-1572), als Jan Gerartsen van Gorp geboren zijn. Een gevelsteen verwijst naar deze geleerde Johannes Goropius Becanus (1519-1572), wellicht de beroemdste inwoner van Hilvarenbeek, die in 1569 het boek ‘Origines Antwerpianae’ uitbracht. Het boekwerk gaat over de oorsprong van de taal. In zijn werk gaat Johannes Goropius Becanus op zoek naar de oudste taal van de wereld, de oertaal en komt tot de conclusie dat het Nederlands de oudste taal is en dat Adam en Eva dus Nederlands spraken. De Leenhof is het centrum van het Leengoed Gorp, waarvan Wouter van Gorp in 1312 leenman was. De familie Van Gorp alias Schellekens blijft leenman tot 1556. Zij worden opgevolgd door Peter Cornelis Daems en in 1589 door de familie Montens. In 1758 wordt Cornelis Bles uit Tilburg de nieuwe eigenaar en in 1819 in handen van ridder Paul Joseph Jean de Bosschaert, heer van Bouwel, woonachtig te Antwerpen

© L.A.W.V.VIA-VIA

We staan hier in het hart van Landgoed Gorp en Roovert, bijna 1200 hectare, waarvan ongeveer 400 hectare wordt gebruikt voor de landbouw. Oude ontginningen in dit gebied zijn belangrijk geweest voor het ontstaan en uitbreiding van het landgoed. Al in de 13e eeuw wordt dit gebied in cultuur gebracht en als leengoed uitgegeven door de Hertogen van Brabant. Deze oude ontginningen, met de omringende bossen en woeste gronden, komen in de loop der tijd steeds meer in één hand. In 1868 wordt het landgoed eigendom van de Familie Zerezo de Tejade, een adellijke familie van Spaanse afkomst. Doordat de gemeente Hilvarenbeek geld nodig heeft, kan Familie Zerezo de Tejade het landgoed uitbreiden met de aankoop van ‘gemeijnten’, gemeenschappelijke gronden, die na de Franse Tijd eigendom zijn geworden van de gemeente. Op dit grondgebied laat Baron Eugene François Joseph de Zerezo de Tejada omstreeks 1870 een jachthuis bouwen. Door de twee torentjes wordt dit huis in de volksmond ‘het kasteeltje op Gorp’ genoemd. In 1920 gaat het landgoed over naar de huidige eigenaar, textielfabriekant Van Puijenbroek uit Goirle. Hij laat grote delen beplanten met productiebossen van afwisselend naald- en loofbomen.

Voorbij Landhuis De Leenhof bereiken we een Y-splitsing met een bankje en kiezen hier de route naar rechts over de met klinkers verharde weg. We passeren het eerder genoemde het kasteeltje met in de tuin een beeld van de Romeinse godin van de jacht, Diana. Er tegenover ligt een boerderijtje met de typische zandloperluiken in rood-zwart. Nu is het Kasteeltje eigendom van de Goirlese fabrikanten familie Van Puyenbroek en vallen delen van het landgoed onder Brabants Landschap. De klinkerweg voert ons verder en we passeren de modelboerderij met reusachtige stallen en silogebouw. Met de bocht mee naar links komen we aan open landbouwgebied aan onze linkerzijde. Hier slaan we bij de bermpaal aan onze linkerzijde het eerste bospad naar rechts in. In dit bosperceel van de Nonnenbosschen nemen we bij de markering het tweede bospad naar links en wandelen door tot aan de kruising met een breed bospad. Hier naar links gaat de route nu voorbij aan stapels boomstammen tot aan het asfalt, waar we oversteken en langs de bosrand verder gaan. Aangekomen bij het eerste pad bij KNP45 slaan we naar rechts af en verderop het eerste pad weer rechts en dan links. Dit bospad lopen we helemaal uit tot aan de T-splitsing met zicht op open landbouwgebied bij KNP47. Hier naar rechts tot aan het asfalt. Hier vinden we een bankje en KNP46.

© L.A.W.V.VIA-VIA

Nu steken we schuin rechts over en wandelen door een bomenlaantje, dat later bij de oversteek van het fietspad en onverharde Roovertsedijk overgaat in een grasbaan. Waar we verderop naar rechts willen doorsteken is er geen mogelijkheid meer en dus wandelen we even naar links en dan houden we rechts aan. Hier pikken we de markering van het wandelroutenetwerk weer op tot we bij KNP74 komen. We slaan hier rechtsaf en op het brede pad komen we voorbij aan KNP tot we op het volgende kruispunt van zandpaden komen. Onze route gaat hier naar rechts en we lopen door toto we verderop aan een hekwerk komen, dat de toegang tot een open vlakte met groot ven afsluit. Langs de afzetting wandelen we naar links en de groengele markering leidt ons naar KNP77. We kiezen ervoor hier rechtuit te gaan en de zijpaden te negeren. Zo raken we verstikt in de paden van de boswerkzaamheden en zijn we het spoor bijster. Met de GPS in de hand zoeken we onze weg in zuidwestelijke richting tot we na een sloot te zijn overgestoken op een laantje uitkomen. De markering van het wandelroutenetwerk naar rechts volgend komen we aan KNP76

Nog steeds rechtdoor bereiken we aan het einde van dit bospad een T-splitsing, waar we naar rechts de markering aanhouden. Zo bereiken we pal op de Nederlands-Belgische grens KNP79. Rechtdoor staan we na een tiental meter op de onverharde Roovertsche dijk met fietspad. We steken hier over en wandelen rechtuit tot op de volgende kruising. Hier gaat de onze route naar links. Op de eerstvolgende kruising slaan we linksaf en over de vlonderbrug van de Roovertsche Leij komen we langs een huis, dat tot het landgoed behoort. Met de bocht naar rechts vervolgen we de onverharde weg. Op het punt aangekomen, waar de markering naar links verwijst, kiezen we voor de weg rechtdoor en negeren het bordje “Privee”. De slagboom is open en er is geen bordje ”Verboden Toegang”.Pas veel later zal Charles ervaren dat dit het enige stukje op Landgoed Gorp en Roovert is dat echt niet voor publiek toegankelijk is. Dat hij toch voor deze doorsteek heeft gekozen komt omdat dit pad langs een bijzondere plek op het landgoed leidt.

© L.A.W.V.VIA-VIA

Hier staat midden in de bossen en omgeven door een geaccidenteerd terrein in het zuidelijk/westelijke gedeelte van het landgoed Gorp en Roovert een jachthuis (1920) met brandtoren (1946-1947), gebouwd door de Goirlese textielfabrikant Eduard van Puijenbroek met kenmerken van de Châletstijl. Het geheel is gelegen op de westoever van de meanderende Roovertsche Leij. De brandtoren en jachthuis opgetrokken in gesinterde rood/paarse baksteen gemetseld in kruisverband vormen één geheel met een gezamenlijk rondboogportiek aan de voet van de toren. Het portiek ligt op een heuveltje uitkomend op de tweede bouwlaag van het jachthuis. De toren heeft op elke van de zeven bouwlagen in de west- en oostgevel een smal zesruits roedenraam en zware gesmede balkankers. Het uitzichtplatform bestaat uit een houten opbouw onder een plat dak met groot overstek. Het jachthuis bevat souterrain, hoofd- en zolderverdieping op een rechthoekig grondvlak. Hierboven een samengesteld schilddak met aan de west- of voorkant een zadeldak met groot overstek en gedekt met de rode Hollandse pannen. De zinken goot ligt op gesneden gootklossen. In de voorgevel op de begane grond een dubbele garagedeur met erboven op de verdieping een uitgebouwde driezijdige houten erker met vakwerk en op de zolderverdieping onder het dakoverstek, een loggia. In de achtergevel op de verdieping een uitgebouwd houten balkon. In het houtwerk van balkon en erker met bovenliggende loggia en dakoverstek is veel snij- en profielwerk toegepast. Aan de zuidmuur van het huis een klokkenstoel met luidklokje. Het object is van belang wegens de architectuurhistorische, typologische en functionele zeldzaamheid.

De route door het bos leidt ons naar de Sinteldreef, waar we even naar recht wandelen om dan bij KNP 91 linksaf de oever van de Roovertsche Leij stroomafwaarts te volgen in noordelijke richting. De meanderende Rovertsche Leij is hier beeldbepalend, zijn weg zoekend en kronkelend door het bos. Wij volgen de oever van deze beekbedding aan de westzijde omzoomd door zware zomereiken en dichtbegroeid met rododendron struiken. In de steile, geërodeerde buitenbochten broedt de ijsvogel. De binnenbochten gaan over in zandige, slibrijke strandjes. Het beekbegeleidend bos is biologisch het rijkst en kent een afwisselende broedvogelbevolking. De route leidt ons naar de Paradijsbrug en zo bereiken we het Gorps baantje, Hier is het tijd om het lunchpakket uit de rugzak te toveren en even een pauze in te lassen.

© L.A.W.V.VIA-VIA

Na dit rustmoment wandelen we naar links tot we bij KNP92 staan. Hier gaan we opnieuw linksaf en verlaten het Gorps Baantje. We kiezen ervoor om het rustigere pad evenwijdig aan dit drukke Gorps Baantje met fietspad te nemen. Dit betekent rechts aanhouden en langs de noordzijde van het Roovertsche Bunt door een bomenlaantje wandelen. Hierbij negeren we de zijpaden en passeren KNP69. Naar het zuiden hebben we zicht op het open landbouw gebied. Zo wandelen we langs het klimbos van Rocks ’n River tot we bij KNP63 aankomen. Door het bos naar rechts komen we aan KNP64 en staan we op het Gorps Baantje bij ons vertrekpunt Natuurpoort Rooversche Leij. De wandeling zit erop! Tijd voor een verfrissend drankje, want dat hebben we op deze zomerse dag wel verdiend! Nog even napraten over de tocht van vandaag en dan huiswaarts met alvast plannen voor de maand september. Dan heeft Charles een rondwandeling aan de bovenloop van de Beerze met vertrek vanuit Hoogeloon in de planning.

Charles Aerssens
1 september 2016Lange Afstand Wandelvereniging "VIA-VIA".

Gegenereerd op 19-09-2016 door C.P.J. Aerssens