L.A.W.V.VIA-VIA

Voor de maandelijkse wandeldag in de maand april heeft Charles gekozen voor een rondwandeling door de Brabantse Kempen in het gebied Reusel De Mierden. Een tip van dorpsgenoot Wim van Geloven en bestudering van de topografische kaart zijn het uitgangspunt voor een mooie afwisselende wandeling door bos en heide, coulisselandschap en open landbouwgebied in de groene grenssteek van het aangrenzende Belgi . Bovendien is Natuurpoort De Spartelvijver in Lage Mierde, dat deel uitmaakt van het netwerk van Brabantse Natuurpoorten, een prima startpunt! Grotendeels zullen we gebruik maken van het gemarkeerde wandelroutenetwerk van VisitBrabant. We wandelen door de Gemeentebossen Reusel-De Mierden, het bosgebied van de aangrenzende Weeldsche Heide en langs de Turnhoutsche Heide. We volgen hier het Grenslandpad via het natuurgebied Hoogenberg en langs het idyllische Zwartven tot we aan de Nederlands-Belgische grens staan. Het traject verloopt er pal op de grens. Toch even de markering over Belgisch grondgebied door het Natuurgebied Hoge Vijvers volgen tot aan Grenspaal 204 en dan laten we Belgi achter ons. Rond het Beleven wandelen we naar de verharding van Bakmannen. Na de Bakmannen gaat de route langs het bosgebied Kattenbosch rond de Reuselsche Heide. Het laatste traject loopt opnieuw langs bosgebied Hoogenberg en over verharding via het agrarisch buitengebied van Hooge Mierde terug naar startpunt Natuurpoort De Spartelvijver.

 L.A.W.V.VIA-VIA

Dat we 13 april op pad gaan, zorgt echter voor een paar probleempjes. Theo en Lauran hebben andere afspraken en Jasper heeft nog steeds problemen met zijn voeten. Zij laten verstek gaan. Maar na lange tijd heeft Arie aangegeven weer van de partij te zijn en Harrie gaat als trouwe wandelvriend altijd mee! Er wordt afgesproken elkaar om 9.15 uur te treffen op de parkeerplaats van Natuurpoort De Spartelvijver aan de Weeldsedijk in Lage Mierde. Harrie bereikt via een zandweg de afgesproken plek. De mannen uit Loon op Zand rijden via Lage Mierde en worden in het buitengebied verrast door een wel erg enge wegversmalling over de Reusel! Hans stuurt zijn bolide voorzichtig over het bruggetje, maar zal op de terugweg voor een andere optie kiezen. Goed op tijd treffen de wandelvrienden elkaar op het startpunt bij KNP68 aan de Weeldsedijk met Natuurpoort De Spartelvijver. Het is zonnig weer als we op pad gaan! We volgen de Weeldsedijk een tiental meters noordwaarts en slaan bij de eerste mogelijkheid linksaf het brede bospad in. De route gaat hier door het bosgebied van de Weeldsche Heide met naar het zuiden zicht op open landbouwgebied. Zo komen we aan de Lottersestraat, die we oversteken.

 L.A.W.V.VIA-VIA

De zandweg maakt een flauwe bocht naar links langs de bosrand van de Turnhoutsche Heide, een bos- en natuurgebied ten westen van Hooge Mierde, dat in het noorden aansluit op Landgoed de Utrecht. Het gebied meet 257 hectare en is eigendom van de Gemeente Reusel-De Mierden. Het bestaat voornamelijk uit ontginningsbossen van grove den, met hier en daar kleine landbouwenclaves en heiderestanten. Zo bereiken we KNP97, waar we op de rood-witte markering van Grenslandpad komen. Even verderop aan een 3-sprong komen. Hier volgen we de markering naar rechts en meteen naar links rond Het Voortje, een klein heidevennetje. Aan het eind van dit bospad komen we op een T-kruising en slaan hier rechtsaf op de brede met bomen omzoomde zandweg. Met de bocht naar links bereiken we het asfalt van de Eendengoor. We steken over en volgen het pad door het gebied waar eens een grafheuvel heeft gelegen. Op het Turnhoutsepad steken we schuin naar links over en komen nu in het natuurgebied Hoogenberg. Hier ligt een hoog stuifduin, waarvan het hoogste punt 36,5 meter boven NAP bedraagt. Omdat het levend stuifzand bijna was dichtgegroeid, is hier in 2004 7 hectare bos gekapt en heide geplagd om het stuifduin te vergroten en meer kans te geven om te herstellen.

 L.A.W.V.VIA-VIA

Bijna direct aan de Hoogenberg grenst het ge soleerde Zwartven met daaromheen een gebied van 52 hectare, dat in 2002 voor het symbolische bedrag van 1 euro door de stichting Het Brabants Landschap is overgenomen van de Gemeente Reusel-De Mierden. Naast het ven en het omliggende heiderestant behoort hier ook een stuk naaldbos en een weiland toe. Dit weiland was ooit een ven, De Brouwketel genaamd, maar is in 2019 terug uitgegraven en staat nu opnieuw onder water. Vanwege de nauwe contactzone tussen zand en water is rond het ven een bijzonder biotoop ontstaan voor de heikikker, de rugstreeppad en de levendbarende hagedis. Onze wandelroute slingert hier door het natuurgebied langs het Zwartven tot we bij KNP93 uitkomen. Dan gaan we naar rechts tot we op het Turnhoutsepad staan aan het hek dat Bungalowpark Zwartven omheint. Linksaf bereiken we KP90 en staan we op de Nederlands-Belgische grens! De route gaat linksaf bij het informatiepaneel, dat geeft aan dat we hier in het Domeinbos Hoge Vijvers komen.

 L.A.W.V.VIA-VIA

Het is nu moeilijk voor te stellen dat dit natuurgebied tot halfweg de negentiende eeuw geen bos was. Er wordt dan turf gestoken, waardoor er vijvers ontstaan op dit hoger gelegen stukje van de Kempen, vandaar de naam Hoge Vijvers . Maar aan het einde van de 19de eeuw doet de bosbouw zijn intrede en worden de vijvers gedempt. De snelgroeiende dennenbomen brengen immers veel geld op dankzij de florerende mijnbouw. De Vlaamse overheid koopt vanaf eind jaren zeventig van de vorige eeuw geleidelijk aan stukken bos waardoor nu het mooi aaneengesloten Domeinbos Hoge Vijvers is ontstaan. Het bosgebied is nu 500 hectare groot, maar zou nog groter kunnen worden als het Agentschap Natuur en Bos het aanpalende 90 hectare grote verloederde militaire domein aan kan kopen.

 L.A.W.V.VIA-VIA

Vanaf KNP90 wandelen we over de grasbaan naast de zandweg met de rood-witte markering van het Grenslandpad en het fietspad direct op de grens van Nederland en Belgi . Aangekomen bij KNP97 volgen we rechtsaf de markering naar KNP10. De route gaat enkele keren naar rechts en naar links tot we aan een klein heideveldje staan. Naar links en verderop nogmaals linksaf komen we opnieuw op de zandweg, waar we rechtsaf de grensscheiding volgen tot we bij KNP10 uitkomen aan De Luther. Recht voor ons aan de rand van een Nederlandse akker staat naast de omheining van een Belgisch militair domein de witte Grenspaal 204. Kogelgaten ontsieren deze grenspaal, die in 1843 hier tussen Belgi en Nederland bij het Traktaat van Maastricht is geplaatst. De kogelgaten zouden volgens een grenspaalzoeker uit 1966 afkomstig zijn van Duitse soldaten uit WOI., die hier de grens met het niet bezette Nederland moeten bewaken. Tijdens die lange vervelende uren testen ze hun wapens en hun mikkunsten op de grenspaal!

 L.A.W.V.VIA-VIA

Bij KNP10 hebben we naar rechts zicht op het hek, waarachter een voormalige munitieopslagplaats ligt. Tussen 1962 en 1997 doen de 81 bunkers op het militair domein dienst als munitieopslag, die in handen is van het Duitse leger. Al snel krijgt het terrein de bijnaam: de militaire dump van Arendonk . Als het Duitse leger het gebied in 1997 verlaat, verkoopt de Gemeente Arendonk het 90 hectare grote domein aan de Belgische Defensie. Maar nu ligt het er verloederd bij en de poorten van de bunkers staan open. De Belgische Defensie heeft al jaren plannen het terrein te verkopen en het Agentschap Natuur en Bos is wellicht een ge nteresseerd koper. Het kan zo een belangrijke schakel gaan vormen tussen andere grote bos- en natuurgebieden in de streek zoals het Gewestbos van Ravels, de Hoge Vijvers en de bossen van Mol-Postel.

 L.A.W.V.VIA-VIA

We wandelen vanaf KNP10 linksaf over De Luther tot we bij KNP26 rechtsaf over het asfalt van het Beleven doorlopen tot aan KNP29. We verlaten het asfalt en slaan linksaf. Het brede zandpad leidt ons langs het aan de rechterzijde gelegen Beleven. In 2008 is van het voormalig grasland over een oppervlakte van 85 hectare in totaal 120.000 m mestverzadigde bodemlaag afgehaald. Daardoor kwamen twee vennen tevoorschijn, die 100 jaar geleden zijn dichtgegooid. Er broeden nu vogels als geoorde fuut en bergeend. In de bloemrijke graslanden rond de vennen broeden nog ouderwets veel weidevogels. De weilanden worden gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. In de omliggende biologische akkers, doorsneden door rulle zandpaden met bremstruwelen, wemelt het van de geelgorzen. En de paden worden voor de grijze zandbij zoveel mogelijk ontzien: ze graaft er haar nestgangen uit.

 L.A.W.V.VIA-VIA

Aan de oostzijde van het Beleven komen we bij KNP30 waar we naar rechts de grasbaan volgen op de oever van het Beleven. Zo komen we op een 3-sprong en slaan het linksaf over een dijkje. We steken met een bruggetje een sloot over en komen verderop on een bebost gebied. Hier gaat de route naar rechts en we komen op de verharding van de Bakmannen. We steken hier bij KNP38 recht over om voor een pauze via de zandweg even door te steken naar Caf De Hoek aan de Turnhoutseweg! Na de koffie met gebak en even de benen strekken wandelen we terug naar de Bakmannen om dan bij KNP38 rechtsaf de verharding te volgen. Aangekomen op de eerste kruising met de Ziekbleek gaat de onze route linksaf de Ziekbleek op. We wandelen hier door het Kattenbos, waar we het bankje voor de 100-jarige Pieta van Eekert Vermeulen bereiken. Voor ons een moment om een boterham te nuttigen. Weer op weg blijven we de Zandbleek volgen die langs het gebied loopt, dat op de topokaart vermeld staat als de Reuselsche Heide en nu landbouwgebied is. We wandelen langs KNP77 en voor KNP71 waar de Zandbleek overgaat in de Kailakkers. Bij KNP70 gaan we rechtdoor de Zandstraat in, die we uitlopen tot op de T-kruising.

 L.A.W.V.VIA-VIA

Hier gaat de route rechtsaf tot we in de bocht naar links de Kattestraat inslaan. Dit onverharde bomenlaantje brengt ons naar KNP94. We zijn opnieuw in het natuurgebied Hoogenberg. Rechtsaf wandelen we langs de oostzijde van dit bosgebied. Bij KNP95 houden we rechts aan in de richting van KNP96. Het bospad komt met de bocht naar rechts uit op de het asfalt van de Eendengoor, waar we linksaf slaan en na het bord Stiltegebied het eerste bospad naar rechts inslaan. We wandelen dir bospad helemaal uit en Hebben daarbij deels zicht op het oostelijk gelegen Hooge Mierde. Aangekomen op een kruising van zandpaden leidt de groengele markering ons naar rechts. Zo komen we op de T-splitsing met de Lottersestraat en de Smidsstraat. De route gaat hier naar rechts langs de lintbebouwing van de Smidsstraat in de richting van Hooge Mierde. Het is hier in het buitengebied dat uit gerechtelijke bronnen bekend is dat in de omgeving van de Smidsstraat in 1603 een groot legerkamp gelegen moet hebben. Hier waren 25.000 soldaten gelegerd. Waar dit legerkamp precies lag en hoe dit er uit heeft gezien, is niet bekend. Voor de hand ligt dat het een tentenkamp was en dat gebouwde en/of gegraven structuren hooguit uit latrines bestonden.

 L.A.W.V.VIA-VIA

We wandelen door de Smidsstraat tot we aan KNP96 komen op de hoek met De Baan. We zijn hier in het centrum van Hooge Mierde, dat oorspronkelijk n parochie met Lage Mierde vormde. Het patronaatsrecht daarvan was tot 1212 in handen van de Abdij van Floreffe maar ging in dat jaar over op de Abdij van Averbode. In Hooge Mierde werd de H. Odrada vereerd. Zij wordt aangeroepen tegen hondsdolheid, veeziekten en slecht weer. Bisschop Nicolaas Zoesius schonk de parochiekerk op 9 augustus 1617 een relikwie van deze heilige. Tot het einde van de 18e eeuw behoorde Hooge Mierde tot het Kwartier van Oisterwijk en het vormde daarin, samen met Lage Mierde en Hulsel, een vrijheid waarvan het domein in Hooge Mierde aan Kuilenrode lag, terwijl het bestuurlijk centrum in Lage Mierde lag.

 L.A.W.V.VIA-VIA

Bij KNP96 gaan we linksaf De Baan in en laten de bebouwing van Hooge Mierden achter ons. Door het buitengebied Twisselt komen we op de Twisseltsebaan. Het is inmiddels wat gaan regenen! Hier slaan we even rechtsaf op de Twisseltsebaan en dan de eerste weg, de Weeldsedijk, naar links. Even verderop bereiken we bij KNP68 Natuurpoort De Spartelvijver het eindpunt van onze rondwandeling, waar we voor de nazit de horeca opzoeken en kunnen schuilen voor de regen, die nu doorzet. Als we huiswaarts keren geeft Hans er de voorkeur aan om niet langs de enge wegversmalling over de Reusel terug te rijden. Dus gaan we via Hooge Mierde naar Lage mierde en over de N269 naar huis. Voor de maand mei zal Charles zich over een nieuwe dagwandeling buigen en naar de passende datum zal worden bekeken.

Charles Aerssens
24 april 2022Lange Afstand Wandelvereniging "VIA-VIA".

Gegenereerd op 24-04-2022 door C.P.J. Aerssens