L.A.W.V.VIA-VIA


Met het gezegde: ‘Maart roert zijn staart’ in gedachte laten we ons verrassen hoe de weergoden zullen beschikken over onze wandeldag op woensdag 15 maart. In de voorafgaande week was het immers nat en fris geweest. Maar gelukkig waren de weersvooruitzichten voor die dag prima. Het zou een zonnige dag worden met lente achtige temperaturen. Dit blijkt al als we op het afgesproken tijdstip van 9.15 uur elkaar treffen op de parkeerplaats van Natuurpoort De Reuselhoeve. Het zonnetje lacht ons al toe. Hier treffen Harry, Lauran en Charles elkaar. Harry is er als eerste. Hij kan de file op de A58 net vermijden, terwijl Charles en Lauran even achteraan in deze file moeten aansluiten. Theo, Hans en Wil moeten om verschillende reden verstek laten gaan. Jammer maar helaas!

  L.A.W.V.VIA-VIA

Charles heeft voor deze wandeldag een rondwandeling uitgezet door het beekdal van de Reusel. Het is het gebied dat gelegen is ten zuiden van de A58 en Moergestel en ten noorden van het Wilhelminakanaal met Natuurpoort De Reuselhoeve als start- en eindpunt. Toch is deze natuurpoort en de horeca nog tot 1 april gesloten. Enkel de parkeerplaats is bereikbaar vanaf vertrek wandelen we rechtsaf over Heizenschedijk. We steken de Reusel over bij KNP35 en door het buurtschap Broekzijde volgen we het nieuw aangelegde dubbele fietspad. Opvallend zijn de gerestaureerde langgevelboerderijen met soms nog een Vlaamse schuur, waar het agrarische verleden plaats heeft gemaakt voor moderne bewoning. We wandelen over de Broekzijde tot aan de linkerzijde de afslag Kleine Locht bereiken. We slaan linksaf langs boerderijen en door agrarisch gebied. Onder de hoogspanningsleidingen door komen we uit op de Heuvelstraat, de doorgaande weg van Moergestel naar Hilvarenbeek. Linksaf komen we na 100 meter bij een elektriciteitshuisje. Voor dit elektriciteitshuisje slaan we rechtsaf en volgen het met bomen omzoomde grasbaantje door open weidegebied tot op de t-splitsing. Langs de slagboom en een stevig draaihekje gaat de route rechtsaf tot we bij KNP98 uitkomen.

  L.A.W.V.VIA-VIA

Bij KNP98 gaan we rechtsaf. De veldweg gaat over in het asfalt van de Sebrechtsedijk, die we helemaal uitlopen tot op de Het kruispunt van wegen met een zitbankje. Linksaf volgen we de groengele markering over de Heuveldwarsstraat. De eerste afslag aan de rechterkant slaan we in en komen aan het einde van dit onverharde pad (Het Lommestraatje) uit op de Vinkenberg in het gelijknamige buurtschap. Even naar links en meteen bij KNP39 rechtsaf door de Aboomsestraat, die parallel loopt aan de A58. We passeren KNP37 en bereiken verderop KNP38 aan het bruggetje over de Reusel. We zijn hier in het Moergestels Broek waar we vanaf het jaagpad volgen, direct gelegen op de oever van de Reusel. De route gaat zuidwaarts en we volgen het beekdal, dat door de langdurige regenperiode van de laatste tijd veel ruimte heeft gegeven aan de extreme watertoevoer. Na 2 kilometer zien we aan de overzijde van de Reusel Natuurpoort De Reuselhoeve, waar de kano’s liggen te wachten op het toeristenseizoen, dat op 1 april begint.

  L.A.W.V.VIA-VIA

Aan de brug over de Reusel bij KNP35 steken we de Broekzijde over en wandelen we opnieuw op de grasbaan langs de Reusel verder zuidwaarts. Aangekomen op het punt waar het Spruitenstroompje uitmondt in de Reusel loopt de wandelroute verder op de oever van dit beekje. Dit Spruitenstroompje, dat tot in de jaren zeventig als Hazenloop op de kaart staat, ontspringt als Hoogeindsche Beek aan de Nederlands-Belgische grens ten zuidwesten van Esbeek. Oostelijk langs Esbeek door Landgoed De Utrecht en voorbij Hilvarenbeek en het natuurgebied Annanina’s Rust stroomt het als een klein beekje, waar een nog kleiner beekje, de Roodloop, in het Spruitenstroompje uitmondt. Langs de zuidkant van Biest-Houtakker gaat de beek met een grondduiker onder het Wilhelminakanaal door en even verder mondt het in de Reusel uit.

  L.A.W.V.VIA-VIA

Het Spruitenstroompje volgend komen we op de onverharde Servennenstraat. Hier wandelen we naar links en steken bij het bruggetje het Spruitenstroompje over. Met de bocht naar links wandelen we langs de bosrand en hebben naar rechts zicht op het brede dal van de Reusel. Als we op het punt aangekomen zijn waar een pad linksaf gaat, nemen we deze mogelijkheid. Aan het einde van dit pad komen we op de Kwelderdijk langs de noordzijde van het Wilhelminakanaal. De wandeling gaat rechtsaf in de richting van Haghorst en we passeren even verderop de Reusel die hier met een grondduiker onder het Wilhelminakanaal door gaat. Nu komen we op het talud aan de Kwelderdijk bij de Jac. P. Thijsse Toren. De uitkijktoren is gebouwd naar het winnende ontwerp van basisschool St. Jozef uit Haghorst, gekozen na een wedstrijd bij alle basisscholen in de gemeente.

  L.A.W.V.VIA-VIA

Deze uitkijktoren nodigt ons uit voor een panoramisch uitzicht over met moerasgebied Den Opslag en aan de overkant van het Wilhelminakanaal op het Diessens Broek. Den Opslag is een weids natuur- en vogelweidegebied rondom het beekdal van De Reusel. Het maakt deel uit van het grotere natuurgebied De Hilver met de beekdalen van de Reusel en het Spruitenstroompje. De uitkijktoren draagt de naam van Jac. P Thijsse, medegrondlegger van Natuurmonumenten, die in 1910 Den Opslag bezocht heeft en zich direct voor het behoud van dit natuurgebied inzet, omdat er veel soorten orchideeën voorkomen. Nu is Den Opslag een bijzonder weidevogelgebied, waar de grutto in het voorjaar graag vertoeft. Maar ook andere bijzondere soorten zijn de watersnip, de veldleeuwerik, de zomertaling en de slobeend.

  L.A.W.V.VIA-VIA

Vanaf de Jac. P. Thijse Toren gaat de wandeling over de Kweldijk richting Haghorst tot we bij KNP30 komen. We slaan linksaf en verlaten het talud langs het Wilhelminakanaal. Het grasbaantje brengt ons naar het kleine buurtschap Den Opslag aan de rand van het gelijknamige natuurgebied. Verderop komen we aan de bocht met de Heizenschedijk en volgen naar links het fietspad tot we na een kilometer in de bocht bij huisnummer 5 rechtsaf de Goyaardsdijk inslaan. Bij KNP34 gaat het asfalt na de sluitbalk over in een onverhard pad. Een paneel van Natuurmonumenten geeft aan dat we het Moergestels Broek met het beekdal van de Reusel ten zuiden van de A58 betreden. Tot in de jaren vijftig is dit drassige gebied rondom de Reusel een van de belangrijkste plekken voor weidevogels. Maar dan worden de voormalige dotterbloemhooilanden ontgonnen en ontwaterd voor de landbouw. De weidevogels verdwijnen. Nu werken Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer samen met lokale boeren aan het herstel van de natuur in dit stroomgebied van de Reusel. De grondwaterstand is verhoogt en het beekdal wordt drassiger, zodat het Moergestels Broek weer aantrekkelijker wordt voor de grutto, kievit en andere weidevogels.

  L.A.W.V.VIA-VIA

We wandelen over de Goyaardsdijk tussen de drassige gebieden van het Moergestelse Gement en Het Broek en komen aan het einde uit op de op Aboomsestraat tegen de A58. De route gaat naar links. Met het idee dat het broedseizoen op 1 april begint, ervaren we dat het beekdal van de Reusel voor een deel niet toegankelijk is. Zo is de Kasteeldreef afgesloten en zijn we bij KNP40 gedwongen om na te denken of we de groengeel gemarkeerde wandelroute wel of niet zullen nemen. We besluiten toch maar de versperring te negeren en de markering op de Gementsdijk te volgen. Deze keuze zorgt er voor dat aan de ondergelopen weilanden de ganzen snaterend opvliegen en hun rustplekken verlaten. Aan het einde van deze Gementsdijk worden we bij het hekwerk aangesproken door een tweetal medewerkers van Staatsbosbeheer. Zij blijken vandaag de toegangspoortjes in het Moergestels Broek te hebben afgesloten, die wij zojuist hebben genegeerd. Zij vertellen dat zij dit vandaag 15 maart in opdracht van Natuurmonumenten voor de Gementsdijk en Kasteeldreef hebben gedaan. Charles geeft aan dat voor de controle van het wandelroutenetwerk hem toch heeft doen besluiten over de Gementsdijk te wandelen.

  L.A.W.V.VIA-VIA

Na het hekwerk zijn we terug op de parkeerplaats van Natuurpoort De Reuselhoeve. Voor een gezellige nazit kunnen we niet terecht bij de horeca van De Reuselhoeve en we besluiten naar de dorpskern van Moergestel te rijden. Het is even zoeken naar een parkeerplaats op het St. Jansplein, want vandaag 15 maart is in Sociaal-Cultureel Centrum Den Boogaard het stembureau voor de Statenverkiezing ondergebracht en is het een komen en gaan van stemgerechtigden. Wij strijken neer in de ernaast gelegen Horeca Bij Wout. Gezellig napraten onder het genot van een biertjes en alvast de volgende wandeldag voor 19 april in de agenda zetten.

Charles Aerssens
30 maart 2023Lange Afstand Wandelvereniging "VIA-VIA".

Gegenereerd op 30-03-2023 door C.P.J. Aerssens